Mida teeme

Mittetulundusühing Pro Familia on asutatud 2012 aastal. Ühingu tegevuse eesmärgiks on arendada laste ja perede psühholoogilise toetamise süsteemi üksikisiku, organisatsiooni ja ühiskonna tasandil, mille saavutamiseks teostab ühing muuhulgas järgmisi tegevusi:

 • korraldab koolitusi ja üritusi laste ning perede psühholoogilise toetamise teemadel;
 • arendab kiindumussuhte hindamise, kiindumussuhte häirete varase märkamise ja kiindumussuhte psühhoterapeutilise ravi süsteemi;
 • arendab laste psühholoogilise arengu häirete varase märkamise ja sekkumise süsteemset käsitlemist;
 • pakub supervisiooni spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku laste ja peredega;
 • kirjastab teemakohaseid trükiseid;
 • teeb koostööd riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühendustega.

Teostatud projektid

 • 2018 - "Väikelapse vaimne tervis - perede nõustamine, spetsialistide võrgustiku arendamine, koolitusprogramm ja supervisioon."
 • 2017 - "Laste ja perede vaimne tervis - perede nõustamine, koolitus ja supervisioon spetsialistidele, hoiakute kujundamine ühiskonnas."
 • 2016 - "Laste ja perede vaimse tervise toetamise süsteemne arendamine: koolitus ja supervisioon spetsialistidele, töö peredega, hoiakute kujundamine ühiskonnas."
 • 2015 - "Laste ja perede vaimse tervise toetamise ning varase sekkumise alased koolitused ja supervisioon lastega töötavate spetsialistide kompetentsi tõstmiseks. Väikelaste ja perede vaimset tervist toetav rühmateraapia."
 • 2015 - "Mõõtevahendi Parenting Scale kohandamine inglise keelest eesti ja vene keelde."
 • 2014 - "Pikaajaline koolitus sotsiaaltöötajatele ja sotsiaalteenuse osutajatele - väikelastega perede vaimse tervise probleemide ennetamine ja varane sekkumine." I ja II etapp.
 • 2014 - "Väikelaste vaimne tervis ja väikelastega perede vanemluse toetamine."
 • 2013 - "Väikelaste vaimne tervis ja väikelastega perede vanemluse toetamine - pikaajaline täiendõpe lastega töötavatele spetsialistidele." II ja III etapp.
 • 2013 - "Sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele suunatud vanemlike oskuste hindamisvahendi analüüs."
 • 2012 - "Väikelaste vaimne tervis ja väikelastega perede vanemluse toetamine- pikaajaline täiendõpe lastega töötavatele spetsialistidele." I etapp

Projektide elluviimist on aidanud rahastada:

Hasartmängumaksu Nõukogu

Sotsiaalministeerium

Tervise Arengu Instituut

Marienthali Kliinik

Kontakt

Mittetulundusühing Pro Familia

Kotka 12, Tallinn 11315

Registrikood: 80340520

E-post: info@profamilia.ee

Toeta meie tegevust!

Annetused: EE797700771002032541 (LHV Pank)